Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รัชกาลที่ 10
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่านโดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี
Scroll Up Skip to content