Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ตรวจสอบสภาพความพร้อม และปล่อยขบวนหน่วยปฎิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ จากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยราชการ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี
Scroll Up Skip to content