Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4002 – บ้านห้วยหยวก
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้ง ในสายทาง นน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 7+100 ถึง กม.ที่ 9+150) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content