Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4022 – บ้านสบขุ่น
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้งในสายทางนน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน(กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+500)เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content