Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตีเส้นจราจรในสายทาง นน.4005 – บ้านจอมจันทร์
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตีเส้นจราจรในสายทาง สาย นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243–บ้านจอมจันทร์อำเภอแม่จริม, เวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 6+400 ถึง กม.ที่ 10+000) เพื่อให้สายทางอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้สายทาง ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content