Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมจัดการสภากาแฟ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น.
นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เขตพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยแขวงทางหลวงชนบทน่าน , แขวงทางหลวงน่าน ที่ 1, แขวงทางหลวงน่านที่ 2 , สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน , ท่าอากาศยานน่าน , กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content