Menu
home
>>
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน ได้แก่ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรมชาติ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วยนายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน และหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content