Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทำความสะอาดสะพาน นน.001 สะพานพัฒนาภาคเหนือ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการเก็บกวาด ทำความสะอาดสะพาน นน.001 สะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content