Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ”
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยการเก็บขยะบริเวณเขตทางและตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และสร้างทัศนวิสัยที่ดีให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ณ บริเวณหน้าสนามบินน่านนคร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content