Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้งบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงหลักนำโค้ง สาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 8+700 ถึง กม.ที่ 13+000) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content