Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณเชิงลาดสะพาน นน.012 สะพานนครน่านพัฒนา อำเภอเมือง , อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content