Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมด้านกำลังพล/เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content