Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนนสายหลัก
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดถนนสายหลัก” โดยทำความสะอาดสองข้างทางถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในสายทางแสงดาว – ห้วยสอน ระหว่างบ้านนาสา – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content