Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณ แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content