Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2563โดยจัดกิจกรรมให้บริการและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content