Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตัดหญ้าและกิ่งไม้ถนนสาย นน.4004 แยก ทล.หมายเลข1091 – บ้านน้ำปั้ว อ.เมือง,เวียงสา จ.น่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางถนนสาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข1091 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง,เวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่0+000-0+750) เพื่อป้องกันการหักโค่นของกิ่งไม้อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content