Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการปรับเกลี่ยไหล่ทางเหตุจากดินสไลด์ถนนสาย นน.3023 แยก ทล.หมายเลข101 – บ้านกอก อ.เชียงกลาง จ.น่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ปรับเกลี่ยไหล่ทางเหตุจากดินสไลด์ถนนสาย นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข101 – บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (กม.ที่12+700) โดยการบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content