Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการปรับเกลี่ยไหล่ทางเหตุจากดินสไลด์ถนนสายนน.3023 แยก ทล.101 – บ้านกอก อ.เชียงกลาง จ.น่าน
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ปรับเกลี่ยไหล่ทางเหตุจากดินสไลด์ถนนสาย นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข101 – บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยการบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content