Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในสายทางนน.4005 แยก ทล.1243 – บ้านจอมจันทร์ อ.แม่จริม,เวียงสา จ.น่าน
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางถนนสาย นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข1243 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม,เวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content