Menu
home
>>
แขวงทางหลวชนบทลำพูน

ที่อยู่: 117 หมู่ 4 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0-5300-3546 ต่อ 101

โทรสาร: 0-5300-3544

อีเมล: lamphun@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวชนบทลำพูน:

Latitude: 18.54688

Longitude: 98.97306

Scroll Up Skip to content