Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ที่อยู่: 118/4 หมู่ 2 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์: 0-5321-1646

โทรสาร: 0-5322-2190

อีเมล: chiangmai@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่:

Latitude: 18.81279

Longitude: 98.97628

Scroll Up Skip to content