Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

ที่อยู่: 408 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น - หนองบัวแดง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์: 0-5315-2039

โทรสาร: 0-5315-2037

อีเมล: chaingrai@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย:

Latitude: 19.92922

Longitude: 99.87063

Scroll Up Skip to content