Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

ที่อยู่: 40 หมู่ 3 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์: 0-5698-2627

โทรสาร: 0-5682-6628

อีเมล: uthaithani@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี:

Latitude: 15.41880

Longitude: 99.96316

Scroll Up Skip to content