Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์

ที่อยู่: 6/57 ถนนศรอัศนีย์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์: 0-5541-1317

โทรสาร: 0-5541-1317-8 ต่อ 109

อีเมล: uttaradit@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์:

Latitude: 17.62738

Longitude: 100.09230

Scroll Up Skip to content