Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

ที่อยู่: 307 หมู่14 ถนนนิตโย ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 0-4229-0358

โทรสาร: 0-4229-0361

อีเมล: udonthani@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี:

Latitude: 17.36844

Longitude: 102.86208

Scroll Up Skip to content