Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา

ที่อยู่: 102 หมู่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์: 0-7424-0071-2

โทรสาร: 0-7425-0070

อีเมล: songkhla@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทสงขลา:

Latitude: 6.94301

Longitude: 100.42766

Scroll Up Skip to content