Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

ที่อยู่: 45 หมู่ 2 ถนนศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์: 0-4561-1839

โทรสาร: 0-4561-2604

อีเมล: sisaket@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ:

Latitude: 15.13829

Longitude: 104.35756

Scroll Up Skip to content