Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทพะเยา

ที่อยู่: 352 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์: 0-5488-7071-2

โทรสาร: 0-5488-7073

อีเมล: phayao@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทพะเยา:

Latitude: 19.19406

Longitude: 99.88346

Scroll Up Skip to content