Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน

ที่อยู่: 21/1 หมู่ 11 ถนนน่าน - เชียงม่วน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์: 0-5474-1374

โทรสาร: 0-5471-6200

อีเมล: nan@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน:

Latitude: 18.78940

Longitude: 100.73994

Scroll Up Skip to content