Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ที่อยู่: 12/7 หมู่ 4 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์: 0-2447-7087

โทรสาร: 0-2969-0610 ต่อ 104

อีเมล: nonthaburi@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี:

Latitude: 13.81091

Longitude: 100.34854

Scroll Up Skip to content