Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

ที่อยู่: 97/1 ถนนอภัย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์: 0-4381-1463

โทรสาร: 0-4381-1598

อีเมล: karasin@drr.go.th

แผนที่แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์:

Latitude: 16.42842

Longitude: 103.51459

Scroll Up Skip to content