Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

ที่อยู่: 181 หมู่ 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์: 0-5315-2135-6

โทรสาร: 0-5315-2137

อีเมล: drr17@drr.go.th

แผนที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย):

Latitude: 19.92915

Longitude: 99.87066

Scroll Up Skip to content