Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

ที่อยู่: 37 หมู่ 9 แยกสายทาง ทช.สบ.1030 - บ้านหนองยาวใต้ กม.0+550 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์: 0-3622-5226, 0-3622-5267

โทรสาร: 0-3622-5240

อีเมล: drr2@drr.go.th

แผนที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี):

Latitude: 14.47748

Longitude: 100.89697

Scroll Up Skip to content