home

ข่าวกิจกรรม

logo
ขทช.น่าน ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง สาย นน.3019 แยก ทล.101 - บ้านเมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

logo
ขทช.น่าน ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง นน.024 สะพานสบยาว - เชียงแลสามัคคี อ.ท่าวังผา จ.น่าน

logo
ขทช.น่าน ปรับเกลี่ยไหล่ทาง สาย นน.4022 - บ้านสบขุ่น

logo
ขทช.น่าน เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางในสายทาง นน.3023 - บ้านกอก

logo
ขทช.น่าน ตัดกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง สาย นน.4022 แยก ทล.1148 - บ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน

logo
ขทช.น่าน ติดตั้งป้ายอำนวยความปลอดภัย สาย นน.3021 แยก ทล.101 - บ้านฝายแก อ.เมือง จ.น่าน

logo
ขทช.น่าน ปรับเกลี่ยบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4020 แยก ทล.1168 - บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง, เวียงสา จังหวัดน่าน

logo
ขทช.น่าน รื้อถอนป้ายโฆษณาที่รุกล้ำเขตทางหลวง สาย นน.3007 แยก ทล.101 - บ้านนาหนุน อ.ท่าวังผา จ.น่าน

logo
ขทช.น่าน ปรับเกลี่ยบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3007 แยก ทล.101 - บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

logo
ขทช.น่าน ติดตั้งป้ายอำนวยความปลอดภัย สาย นน.3021 แยก ทล.101 - บ้านฝายแก อ.เมือง จ.น่าน

ข่าวทั้งหมด

หน้า