home

ข่าวประกวดราคา

logo
ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง – บ้านไหล่น่าน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ แห่ง

logo
ร่าง TOR งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง – บ้านไหล่น่าน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ แห่ง

logo
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง – บ้านไหล่น่าน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ แห่ง

logo
งานก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองเต่า - บ้านนาข่อย ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.292 กิโลเมตร

logo
ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเขาน้อย - บ้านดอนมูล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระยะทาง 2.378 กิโลเมตร

logo
ขทช.น่าน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตทางหลวง สาย นน.4020 แยก ทล.1168-บ้านห้วยสอน

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 19 โครงการ

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 15 โครงการ

ข่าวทั้งหมด